Вясна прыйшла!
У бляску сонца, ў зеляніне,
У прыгажосці, ў ярыне,
Сама – пекнасць, сама – свята
І прыгожа і багата.
Як прыйшла яна,
Прынясла святла,
Прынясла цяпла,
Наліла ў лагох
Снегавой вады,
Расцвіла ў лугох,
Распляла сады,
Яна радасць мне і свята,
Ёй я дзякую багата.

Алесь ГАРУН